Leveranciers login

World class manufacturing

Mensgerichte productie

De medewerkers van een bedrijf zijn bepalend voor het succes ervan!

Een bedrijf kan pas groeien als ook zijn medewerkers groeien.
Kennis is niets waard in de handen van één individu, kennis moet het eigendom worden van de hele organisatie, alleen dan wordt kennis echt productief.
Een vlakke structuur zorgt voor bredere verantwoordelijkheden voor elke medewerker.
Klanttevredenheid krijg je vooral door tevreden en gemotiveerde medewerkers.
Door te investeren in een goede interactie tussen mens en machine krijgen we een efficiënter productieapparaat.

De betrokkenheid van de medewerkers bij de toekomstige ontwikkeling van een bedrijf is cruciaal.

De Fabriek van de Toekomst heeft niet alleen een hypermodern machinepark dat digitaal wordt aangestuurd. Ze is ook ecologisch bewust en werkt nauw samen met leveranciers en klanten in een open relatie, waarbij innovatie en win-win belangrijker zijn dan de afscherming van de eigen cocon. Een dergelijke fabriek kan alleen maar gemaakt worden door mensen. Mensen die betrokken zijn, mee willen bouwen, uitdenken, creëren en plannen maken. Ook ondernemende mensen, die echt “goesting” hebben om aan een productieve en winstgevende business te bouwen.

Dit zijn slechts enkele quotes die we in Fomeco in realiteit willen omzetten en dagelijks proberen te realiseren onder meer door:
-Dagelijkse teammeetings met alle operatoren
-Decentraal Idee Management Systeem met focus op ideeën van de productieoperatoren
-Onthaal en opvolging van nieuwe medewerkers
-Training on the job
-Frequente evaluaties en mogelijkheden tot extra opleidingen
-Betrokkenheid van alle niveaus in het oplossen van kwaliteit -, veiligheid – en logistieke non-conformiteiten via de 8D methodologie
-Betrokkenheid in het organiseren van de werkpost of bureaus via 5S methodologie
-Betrokkenheid in het verbeteren van de efficiëntie via de KAIZEN methodologie
-…

combinatielogo_esf

Digital Factory & logistics

Sinds enkele jaren ondergaat Fomeco een digitale transformatie. Fomeco is zo goed als “papierloos”, waarbij onder meer de operatoren de productieplanning en instructies digitaal kunnen raadplegen en terugkoppeling kunnen ingeven van rendementen, non-quality of andere problemen. Ook de aansturing van onze heftruckchauffeurs gebeurt via tablets door input van de operatoren en productieplanning. Een ander voorbeeld is dat teamleaders beschikken over tablets om de productieopstart digitaal vrij te geven, alsook om een efficiënte opvolging van hun afdeling te kunnen borgen.

De basis van dit alles is ons “home made” ERP systeem. Bovendien hebben wij met de meeste van onze klanten EDI connecties waarbij leverafroepen, leverbonnen en -facturen digitaal worden verstuurd met minimale manuele tussenkomst. De productieplanning wordt van hieruit opgemaakt en doorgestuurd naar de verschillende werkposten.

Alle voorraden worden duidelijk geïdentificeerd en via barcodes en/of QR-codes ingegeven in ons ERP systeem.

Digital factory
Digital factory2
Digital factory1

Lean Management & QRM

Via diverse “lean methods” zoals tijdsstudies en arbeidsanalyses gaan we onze werkposten en –volgorde zo optimaal mogelijk organiseren voor verschillende productgroepen. Hierbij gaan we meer en meer werken volgens de Quick Response Manufacturing principes, waarbij reductie van doorlooptijden, tussenvoorraden, en logistieke handelingen de prioriteit krijgen.

Kwaliteitsbeheersing

Kwaliteit start bij product- en procesontwerp. Wij ontwerpen onze processen en gereedschappen zelf om een world-class kwaliteit te leveren aan onze klanten via diverse kwaliteitstools zoals onder meer APQP, PPAP, FMEA, MSA, cpk, POKA, YOKE, visuele instructies,…

Via ons op ISO/TS 16949 gebaseerd kwaliteitssysteem gaan we de kwaliteit ook verder opvolgen op alle niveaus. Eén van de belangrijkste principes uit de kwaliteitsbeheersing is “meten is weten”. Hiervoor beschikt Fomeco over state-of-the-art meetmiddelen.

Naast meten is de attitude van continu verbeteren van cruciaal belang. Om dit onder meer te structureren maken we gebruik van de DMAIC & 6sigma methodologie. In Fomeco België beschikken we hiervoor over een vijftiental GREEN BELT ingenieurs en 1 BLACK BELT. Logischerwijze gaan we elke non-conformiteit ontdekt tijdens het proces, tijdens de eindcontrole of bij de klant grondig analyseren en we gebruiken hiervoor een multidisciplinaire aanpak volgens de 8D-methodologie.